Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

WARUNKI OGÓLNE 


1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.dakrosport.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu,właścicielem serwisu jest F.H DAKRO SPORT , PIŁSUDSKIEGO 11-15 ,75-501 KOSZALIN,NIP 669-139-90-99,REGON 331370858.


2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.dakrosport.pl  są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).


3.Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.


4. Sklep internetowy www.dakrosport.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową, jednocześnie zakupiony towar można odebrać osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, bądź faxem (094)343 52 58 ; 791 557 885.


 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


4.        Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

5.        Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia,udostępnionego przez DAKRO SPORT na stronach sklepu internetowego.

6.        W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, DAKRO SPORT zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7.        Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwe, kolor, rozmiar i ilość produktów,  imię i
nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Zamawiającego

8.        Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

9.     Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

10.    Klient podczas zakupu towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym,  pobranie, płatność przelewem.

11.     Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je DAKRO SPORT, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na DAKRO SPORT.

12.     Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 17.00 w dni powszednie oraz, w soboty i niedzielę lub święta rozpatrywane będą następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty.

13.     Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

14.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez zamawiającego, ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt kupującego.

15.     Część asortymentu – np. produkty o dużych gabarytach – wysyłane są w opakowaniu transportowym wymagającym samodzielnego montażu, wraz z instrukcją.


GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANY

 

16.   Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.

17.   Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

18.   Towary oferowane w sklepie internetowym dakrosport.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.

19.   W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym dakrosport.pl pod adresem sklep@dakrosport.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.

20.   Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Towaru, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera. 

21.   W przypadku reklamacji Kupujący odsyła paczkę na adres sklepu internetowego dakrosport.pl 

            21a. Klient chcąc wymienić towar, odsyła go na swój koszt, kupuje prawidłowy na stronie sklepu wraz z kosztami transportu. Za nietrafiony zakup zwracamy pieniądze na konto.

 
              21b. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem. 

22.   Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.  Firma Dakrosport zwraca koszt wysyłki do kwoty 12 zł, a jeśli waga paczki przekracza 31,5kg kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie i w takich przypadkach, przed odesłaniem towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji). Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

23.   Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

24..   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

25..   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi  poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania  ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

26.   W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy Dakrosport.pl. niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

27.   W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać rzecz na adres Sklepu Internetowego dakrosport.pl : niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

28.   Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

29.   Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

30.   Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.

31.   Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep internetowy dakrosport.pl, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

32.   Dokonując rejestracji Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nasz sklep -wyłącznie dla potrzeb sklepu w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń. 
           

33.   Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

42.   Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych o czym należy nas poinformować na adres: sklep@dakrosport.pl

35.   W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis „PayU” system sklepu przekazuje firmie „PayU” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „PayU” nie będzie  wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

36.   Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera,  jego adres e-mail będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

37.   Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli  inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

Administratorem danych jest firma:

F.H DAKRO SPORT

ZBIGNIEW POPEK

PIŁSUDSKIEGO 11-15

75=501 KOSZALIN

TEL.094 343 52 58

e-mail:sklep@dakrosport.pl


www.dakrosport.pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


21.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 

22. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z przepisami ustaw przewidującymi ochronę konsumentów, a obowiązującymi w miejscu zamieszkania Klienta, postanowienie to nie obowiązuje, a w jego miejsce zastosowanie znajdują stosowne przepisy ustawy.